Tiráž

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 20. september 2022.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

Milenia s.r.o. sro
Kostolná 786/52 922 41 Drahovce
Slovensko
E -mail: ks.ainelim@ofni
Telefónne číslo: 033/ 77 83 134
VAT ID: SK2022160558

Právny zástupca (zástupcovia) Milenia s.r.o. sro:

Ing. Lea Michalčíková

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, pod licenciou alebo registračným číslom:

18351/T

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.