Vonkajšie žalúzie


Vonkajšie žalúzie dokážu výrazne znížiť teplotu v interiéri aj bez použitia nákladnej klimatizácie. Použitím vonkajších žalúzií vytvárate príjemné a zdravé prostredie v inteiéri a ich moderným designom dotvárate vzhľad domu.

Typy vonkajších žalúzií sa líšia tvarom a šírkou lamely, uložením horného nosníka do fasády, spôsobom bočného vedenia lamiel a voľby ovládania.

MOŽNOSTI UMIESTNENIA

Bez krytia horného nosníka

Horný nosník je umiestnený v okennom výklenku a je rovnako viditeľný ako kotviace prvky.

S krycím plechom

Hliníkový plech zakrývá horný nosník a zväzok lamiel. Farbu je možné zladiť s farbou žalúzií alebo fasády.

V samonosnom prevedení COMFORT systém

Používa sa tam, kde nie je možnosť na budovu uchytiť horný nosník.

V podomietkovej schránke

Schránku nie je na fasáde budovy vidno. Je viacero možností podomietkového prevedenia

V nadokennom preklade HELUZ

Stavebný nosný preklad pre montáž žalúzií a roliet

 

V roletovom hliníkovom boxe ALUKON

Žalúzia je umiestnená v boxe a inštaluje sa na budovu ako jeden celok. Môže obsahovať integrovanú sieť proti hmyzu

TYPY LAMIEL

Protal

Z-90 Noval

Z-70

T-80

C-80

C-80 Vental

F-80

C-60

EXT-50