tomenu

f     typf

Možnosť montáže

  • pred okenný otvor
  • do okenného otvoru
  • na rám okna
  • medzi zasklievacie lišty

 

Prevedenie

  • volne vysiace
  • s bočným vedením

 

F 1,  F 2   a  F 3 s brzdou

Možné aj s bočným vedením alebo pre dvojité okná

Ovládanie

  • F1 šňúra s brzdou
  • F3 dve šňúry s brzdami

F1 s brzdou                                                          F2 s brzdou

f1             f2

 

F 3 s brzdou

f3          205

   Horný záves nepriepustná látka, dolný záves transparentná látka

Technické údaje

Medzné rozmery

TYP
Minimálna šírka
Minimálna výška
Maximálna šírka
Maximálna výška

vyskaf13
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)

50
100
150
200
260
F 1
15 30 230* 260 nabalf1 5 6 7 8 9
F 2
15 30 200 260 nabalf1 6 7 8 9 10
F 3
15 30 150 260 nabalf3 7 8 9 10 11

* závisí od šírky látky

 

F 4 s retiazkou alebo šňúrou, FE elektro

Možné aj s bočným vedením. Maximálny úhol sklonu 15°.

F 4 s retiazkou alebo šňúrou                                                                    FE elektro

                                                                                                                 nie je vhodné pre vlhké priestory

f4  f4prevod             fe

                                            F4 - žiadne presahy prevodovky          

Technické údaje

Medzné rozmery

TYP
Minimálna šírka
Minimálna výška
Maximálna šírka
Maximálna výška
vyskaf13
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
50
100
150
200
260
F 4
40 30 230* 260 nabalf1 7 8 9 10 11
FE
60 30 230* 260
tomenu