tomenu

ffdf7f8       fsikmina

vhodné pre montáž na rám okna

F šikmina 1  a F šikmina 2

záves je až po šikminu ovladateľný

F šikmina 1                                                       F šikmina 2

5 - 35°                                                                5 - 50°

nie je možná látka Duette

fs1               fs2

ovládanie: šňúra s brzdou                                     dve šňúry s brzdami

Technické údaje

Medzné rozmery
TYP PLISÉ Min.šírka základny Min. šírka Min. výška Max. šírka šikminy Max.výška Max. šírka základny Úhol sklonu
vs4
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

50 100 150 200 260
F šikmina 1 30 30 10 100 260 80 5 - 35°
vs4snabal
6 7 8 9 10
F šikmina 2
30 30 10 230* 260 220 15°
190 30°
110 50°

* závisí od šírky látky

FD šikmina 3   a    FD šikmina 4

FD šikmina 3                                                           FD šikmina 4

                                                                              nie je možná látka Duette

fd3       fd4

Ovládanie  šňúra s brzdou sťahuje spodný profil          šňúra s brzdou sťahuje horný profil

Technické údaje

Medzné údaje

TYP
Min. šírka základny
Minimálna výška
Max. šírka základny
Max. šírka šikminy
Maximálna výška
Úhol sklonu

fd3vyska fd4vyska
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)

(cm)
50
100
150
FD šikmina 3
30 30 220* 230 160 5-50° fd3nabal 7 8 9
FD šikmina 4
30 30 100 - 100 5 - 45° fd4nabal 6 7 -

*závisí na šírke látky

 

Lichobežník F 7   a   F 8

montáž na rám okna

šňúra s brzdou sťahuje horný profil

 

F 7 lichobežník                                                          F 8  lichobežník

symetrický a asymetrický                                           1 šikmina

f7       f8

 

Technické údaje

Medzné rozmery

TYP
Minimálna šírka
Minimálna výška
Maximálna šírka
Maximálna výška

f7vyska  f8vyska
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
50
100
150
200
260
F 7
60 30 200 260 f7nabal 5 6 7 8 9
F 8
55 30 200 260 f8nabal 5 6 7 8 9
tomenu