tomenu

pluholniky  plskminynakr

plise-1     21_153_x_200

Montáž

 • na rám okna

 

Lichobežník PL 30 a PL 31

Ovládanie

 • madlo
 • tiahlo (s kĺbom alebo bez kĺbu)

madlo   tiahlo   pltiahlobk   plovl

      

Možnosť montáže

 • šikmo
 • horizontálne         

 

PL 30                                                         PL 31 (1 šikmina)

pl30   pl31

Technické údaje
Medzné údaje

TYP
Minimálna šírka
Minimálna výška
Maximálna šírka
Maximálna výška
Minimálny úhol
Maximálny úhol
pl30vys pl31vys
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)


(cm)
50
100
150
200
PL 30
40 30 150 200 15° 70° pl30nab 8 9 10 11
PL 31
40 30 150 200 15° 80° pl31nab 8 9 10 11

Trojúholník PL 32  a  PL 32 D

Ovládanie

 • madlo
 • tiahlo s kĺbom alebo bez kĺbu

madlo   tiahlo   pltiahlobk   plovl

Možnosť montáže

 • šikmo
 • horizontálne

PL 32                                                             PL 32 D

pl32      pl32d

Technické údaje

Medzné rozmery

TYP
Minimálna šírka
Minimálna výška
Maximálna šírka
Maximálna výška
Minimálny úhol
Maximálny úhol
pl32vys  pl32dvys
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)


(cm)
50
100
150
200
PL 32
30 30 150 200 15° 70° pl32nab 6 7 8 9
PL 32 D
pl32nab 6 7 8 9

 

Trojúholník PL 33 (1 šikmina)  a   PL 33 D (1 šikmina)

Ovládanie

 • madlo horný profil
 • tiahlo s kĺbom alebo bez kĺbu

madlo   tiahlo   pltiahlobk   plovl

 

Možnosť montáže

 • šikmo
 • horizontálne

 

PL 33                                                       PL 33 D

pl33    pl33d

Technické údaje

Medzné rozmery

TYP
Minimálna šírka
Minimálna výška
Maximálna šírka
Maximálna výška
Minimálny úhol
Maximálny úhol

pl33vys  pl33dvys
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)


(cm)
50
100
150
200
PL 33
30 30 120 200 15° 80° pl33nab 6 7 8 9
PL 33 D
pl33dnab 6 7 8 9

 

 

Lichobežník PLK 30   a   PLK 31 (1 šikmina)

Ovládanie

 • kľuka
 • elektrotiahlo

plkkluka   elektrotiahlo

 

Možnosť montáže

 • šikmo
 • horizontálne

PLK 30                                                           PLK 31 (1šikmina)

plk30     plk31

Technické údaje

Medzné rozmery

TYP
Minimálna šírka
Minimálna výška
Maximálna šírka
Maximálna výška
Minimálny úhol
Maximálny úhol

plk30vys  plk31vys
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)


(cm)
50
100
150
200
PLK 30
40 30 150 200 15° 70° plk30nab 8 9 10 11
PLK 31
40 30 150 200 15° 80° plk31nab 8 9 10 11

 

Trojúholník  PLK 32  a  PLK 33 (1 šikmina)

Ovládanie

 • kľuka
 • elektrotiahlo

plkkluka  elektrotiahlo

 

Možnosť montáže

 • šikmo
 • horizontálne

 

PLK 32 trojúholník                                     PLK 33 trojúholník 1 šikmina

plk32     plk33

Technické údaje

Medzné rozmery

TYP
Minimálna šírka
Minimálna výška
Maximálna šírka
Maximálna výška
Minimálny úhol
Maximálny úhol

plk32vys  plk33vys
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)


(cm)
50
100
150
200
PLK 32 40 30 150 200 15° 70° plk32nab 8 9 10 11
PLK 33 40 30 120 200 15° 80° plk33nab 8 9 10 11


Lichobežník PLE 30   a   PLE 31 (1 šikmina) a Trojúholník PLE 32   a  PLE 33

Ovládanie

 • motor

 

PLE 30                                PLE 31  1 šikmina              PLE 32                         PLE 33

ple30 ple31 ple32 ple33

Technické údaje

Medzné rozmery

TYP
Minimálna šírka
Minimálna výška
Maximálna šírka
Maximálna výška
Minimálny úhol
Maximálny úhol


      ple30vyska ple31vys      

    ple32vys ple33vys

(cm)
(cm)
(cm)
(cm)


(cm)
50
100
150
200
PLE 30
40 30 150 200 15° 70° ple30nab 8 9 10 11
PLE 31
40 30 150 200 15° 80° ple31nab 8 9 10 11

PLE
 32

40 30 150 200 15° 70° ple32nab 8 9 10 11
PLE 33
40 30 120 200 15° 80° ple33nab 8 9 10 11

 

PL 40 šikmina (5 - 60°)

Ovládanie

 • madlo spodný profil, tiahlo s kĺbom alebo bez kĺbu

madlo   tiahlo   pltiahlobk   plovl

 

nie je možné plisé Duette

pl40

Technické údaje

Medzné rozmery

TYP
Min. šírka základny
Min. výška H1
Min. výška H2
Max. šikmá šírka
Max. výška H1
Max. šírka základny


pl40vys
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm
(cm)
(cm)
100
150
200
250
300
350
400
PL 40
30 30 10 230* 400 150 pri 45° 110 pri 60 pl40nab 7 8 9 10 11 12 13

*závislé na šírke látky

 

Päťúholník PL 41   a  šesťúholník  PL 42

Ovládanie

 • madlo, tiahlo s kĺbom alebo bez kĺbu horný a stredný profil

madlo  tiahlo   pltiahlobk   plovl

Päťúholník  PL 41                                              Šesťúholník  PL 42

pl41   pl42

Technické údaje

Medzné rozmery

TYP
Min. šírka
Min. výška
Max. šírka
Max. šikmá výška
Max. celková výška H1
Min. úhol
Max. úhol

pl41vys pl42vyska
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)


(cm)
100
150
200
250
300
350
400
PL 41
30 30 150 200 400 15° 80° pl41nab 9 10 11 12 13 14 15
PL 42
30 30 150 200 400 15° 80° pl42nab 9 10 11 12 13 14 15
tomenu