tomenu

plise-6-atyp     vs4az10    skosene-tvary

S bočným vedením, možnosť montáže vertikálna.

Ovládanie

  • madlo alebo tiahlo  

madlo      tiahlo     ovl

                       

Šikminy  V 4  a  V 4S

V 4                                                                              V 4 S

v4                       v4s

šikmina 5-60° nepohyblivá                                            šikmina 15-35° plne funkčná

Technické údaje

Medzné rozmery
Typ


Minimálna šírka základny (cm)

Minimálna výška H1(cm)


Minimálna výška H2 (cm)


Maximálna šikmá šírka (cm)


Maximálna šírka základny (cm)


Maximálna výška (cm)


výška nábalu pri výške plisé (cm)
vs4 50
100
150
200
220
V4
30 30 10 230*

150        resp.    120

150      resp.  220 vs4nabal 6 7 8 9 10
V4S
30 30 10 - 100 220 vs4snabal 7 8 9 10 11

*závislé na šírke látky

 

Päťúholníky (1 šikmina) VS 5 a VS 5 SD

VS 5                                                                   VS 5 SD

vs5             vs5sd

 

Technické údaje

Medzné údaje
TYP
Minimálna šírka (cm)
Minimálna výška (cm)
Maximálna šírka (cm)
Maximálna výška (cm)
Minimálny úhol
Maximálny úhol


vyskaplise

50 100 150 200
VS 5 30 30 150 resp. 120 150 resp. 200 15° 80°
vyskanabalu
7 8 9 9
VS 5 SD 30 30 100 200 15° 80° 9 10 11 12

 

Šesťúholník VS 6 a VS 6 SD

VS 6                                                                VS 6 SD

vs6          vs6sd

možné tiež asymetrické pri (rovnakej výške H2)

Tecnické údaje

Medzné rozmery

TYP
Minimálna šírka Minimálna výška Maximálna šírka Maximálna výška minimálny úhol maximálny úhol

vplise
cm cm cm cm


50 100 150 200
VS 6 30 30 150 resp. 120 150 resp. 200 15° 70°
v.nabalu
7 8 9 9
VS 6 SD 30 30 100 200 15° 70° 9 10 11 12

 

Lichobežník VS 7 a lichobežník VS 8 (1 šikmina)

VS 7                                                                          VS 8

vs7                         vs8

možné aj asymetricky

Technické údaje

Medzné rozmery

  TYP

PLISÉ

Minimálna šírka (cm) Minimálna výška (cm) Maximálna šírka (cm) Maximálna výška (cm) Minimálny úhol Maximálny úhol vvs7    vvs8   

50 100 150 200
VS 7 30 30 150 resp. 120 150 resp. 200 15° 70° nvs7 6 7 8 9
VS 8 30 30 100 200 15° 70° nvs8 9 10 11 12

 

Trojúholník   VS 9   a   VS 9D

VS 9                                                              VS 9 D

vs9       vs9d

možné aj asymetricky

Technické údaje

Medzné rozmery


TYP

PLISÉ

minimálna šírka
minimálna výška
Maximálna šírka
Maximálna výška
Minimálny úhol
Maximálny úhol

vyskavs9   vs9dvyska
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)


(cm)
50
100
150
200
VS 9
30 30 150 resp.120 150 resp. 200 15° 70° nabalvs9 6 7 8 9
VS 9 D
nabalvs9d 6 7 8 9

 

 

Trojúholník VS 10    a   VS 10 D (1 šikmina)

VS 10                                                  VS 10 D

vs10      vs10d   1314860126_plise5

 

Technické údaje

Medzné rozmery


TYP

PLISÉ

Minimálna šírka
Minimálna výška
Maximálna šírka
Maximálna výška
Minimálny úhol
Maximálny úhol

vyskavs10    vyskavs10d
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
50
100
150
200
VS 10
30 30 120 200 15° 70° nabalvs10 6 7 8 9
VS 10 D
nabalvs10d 6 7 8 9
tomenu