tomenu

srfix  srtvary

   323   plise-3   plise3

 

Trojúholník SD 2,   trojúholník SD 3,   polkruh SR 1   a   štvrťkruh SR 2

  • bez ovládania - fixný                                          
  • nie je možné plisé Duette
  • montáž vertikálna   

Trojúholník SD 2                                            Trojúholník SD 3

sd2    sd3

 

Polkruh SR 1                                                     Štvrťkruh SR 2

sr1    sr2

Technické údaje

Medzné rozmery

TYP
Minimálna šírka
Minimálna výška
Maximálna šírka
Maximálna výška
Maximálna šikmina
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
SD 2
20 20 160* 160 -
SD 3
20 20 200 200 230*
SR 1
30 15 150* 75 -
SR 2
15 15 100 100 -

*závislé na šírke látky

 

Strešný trojúholník SDP 2   a  SDP 3

  • bez ovládania  - fixný
  • možnosť montáže šikmo a horizontálne
  • nie je možné plisé Duette


Trojúholník SDP 2                                             Trojúholník SDP 3

sdp2         sdp3

Technické údaje

Medzné rozmery

TYP
Minimálna šírka
Minimálna výška
Maximálna šírka
Maximálna výška
Maximálna šikmina
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
SDP 2
20 20 160* 160 -
SDP 3
20 20 200* 200 230*


Polkruh SR 1 S

  • možnosť montáže vertikálna
  • ovládanie madlo alebo tiahlo - horný profil

madlo   tiahlo  ovl

SR 1S

sr1s

 

Technické údaje

Medzné rozmery

TYP
Minimálna šírka
Minimálna výška
Maximálna šírka
Maximálna výška

sr1svys
(cm)
(cm)
(cm)
(cm
(cm)
50
100
150
SR 1S
30 30 150 150 sr1nab 5 6 7
tomenu