tomenu

stesneokna stesne 13

Prevedenie

  • vedenie v lištách FD Comfort 10, FD Comfort 20 a FD comfort 30
  • vedenie v lankách FD 10, FD 20, FD 30

Ovládanie

  • madlo

madlo

 

DF Comfort 10                                      DF Comfort 20                  DF Comfort 30

Pre okná so šikmými, alebo rovnými zasklievacími lištami

Možno len ako montáž do zasklievacích líšt

df10   df20   df30

sťahovanie spodný profil                       spodný a horný profil          spodný a prostredný profil

 plise_1        faltstore_vs2df_f      images

Technické údaje

Medzné rozmery

TYP
Maximálna šírka
Maximálna výška


vyskaf13
(cm)
(cm) (cm)
50
100
150
FD Comfort 10
150 150
nabalf1
8 9 10
FD Comfort 20
FD Comfort 30
nabalf3 10 11 12

 

DF 10,  DF 20   a  DF 30

vedenie

  • v lanku

ovládanie

  • madlo alebo tiahlo

madlo   tiahlo   ovl

DF 10                                                            DF 20                                 DF 30

df10l      df20l      df30l

Technické údaje
Medzné rozmery

TYP
Minimálna šírka Minimálna výška Maximálna šírka Maximálna výška
vyskaf13
(cm) (cm) (cm) (cm)
50 100 150
DF 10 12 20 150 150 nabalf1 5 6 7
DF 20 20 20
DF 30 12 20 nabalf3 6 7 8
tomenu