tomenu

MED ROOM vo verzii MAKI sa vyrába ako samostatne stojaci systém, prípadne s podperným systémom v prednej časti. Konštrukcia sa skladá z hliníkových vodiacich líšt a podperných, obvodových profilov, ktoré sú spojené so stojkami. Podperný, obvodový profil zároveň funguje ako žľab a slúži na zber vody stekajúcej z látky. Pri tomto systéme nie je možné voliť sklon konštrukcie, ten je vždy 0o. Odtok vody možno zvoliť vľavo alebo vpravo. Odvod vody zo žľabu zaisťujú stojky.
Mediterána sa kotví konzolami umiestnenými na konci vodiacich líšt a držiakmi, ktoré sú súčasťou stojok, prípadne vo verzii ako samostatne stojaca sa kotví iba držiakmi, ktoré sú súčasťou stojok. Konštrukciu môže tvoriť iba jeden modul, ten umožňuje zakryť priestor až so šírkou 5 metrov a s vysunutím 10 metrov. Je možné iba motorické ovládanie. Vysunutie látky zaisťuje rúrkový motor umiestnený v hnacom hriadeli. Motorový priestor je potrebné zakryť strieškou, tá sa kotví na podperné profily striešky a vodiace lišty.
Konštrukcia MAKI: Všetky komponenty zakrýva obvodový profil. Výhodou je nižšia výška nábalu látky, pretože látka voľne nevisí, ale sa navíja na jednotlivé hriadele. To umožňuje použiť nosný, obvodový profil nižší ako pri verzii PLANA. Odtok vody je štandardne vpravo, prípadne vľavo.

Konštrukcia:

  • Hliníkové vodiace lišty 60 x 100 mm
  • Hliníkový nosný systém 150 x 150 mm
  • Látka je navíjaná na stredovej hriadele
  • Nosný profil slúži zároveň ako žľab
  • Farba konštrukcie - štandardné farby Antracit 416, Strieborná (imitácia nehrdzavejúcej ocele), Biela (RAL 9010), Béžová (RAL 1013), Hnedá (RAL 8017). Ostatné farby s príplatkom a dlhšou dodacou lehotou.

    Farba drevenej konštrukcie - štandardné farby Transparentné a Mahagon; za príplatok a s dlhšou dodacou lehotou Orech, Zelená, Antracit, Biela, Biela krycia, Béžová krycia.

Ukotvenie:

  • Predná časť je ukotvená pomocou držiakov do podlahy, ktoré sú umiestnené na koncoch stojok nosného systému
  • Zadná časť je ukotvená pomocou konzol na stenu, ktoré sú umiestnené na koncoch vodiacich líšt.

Ovládanie:

  • Vysunutie poťahu zabezpečuje rúrkový motor 230 V, ovládaný diaľkovým ovládačom prenosným alebo umiestneným na stene.

 

Technické parametre
  max. šírka  (cm) max.vysunutie ( cm )
1- modulová konštrukcia 500 10000
tomenu