tomenu
Milenia s.r.o.  
   
Kostolná 786/52  
922 41 Drahovce  

 
kancelária:  
Milenia s.r.o. tel./fax : 033/ 77 83 134
Šafárikova 5
mobil : 0915/ 736 394
921 01 Piešťany e-mail : info@milenia.sk
   
IČO : 36290491  
DIČ : 2022160558  
IČ DPH : SK2022160558  
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 18351/T, deň zápisu 4.4.2006

 

Sídlo kancelárie na mape:

tomenu