tomenu

1 Kábel 4m pre motor J101 -  vymeniteľný kábel 24V

 

 

              Vypínače

 

2 Vypínač žaluziový 24V -  kolískový vypínač pre žaluzie 

 

 

3 INIS DC VB spínač žaluziový a  zdroj 24V -  spínač žaluziový s integrovaným zdrojom

 

4 INIS DC  spínač roletový a zdroj 24V  - sínač roletový s integrovaným zdrojom 

 

tomenu