tomenu

Pre riadenie jedného pohonu je možné použiť niekoľko typov spínačov, spínacie hodiny, alebo automatiku.

Jednotlivé ovládače v našej ponuke:

 

SCHEMA ZAPOJENIA

zapojenie-inis-uno_duo1

prívod do krabice

 

zapojenie-inis-uno_duo2

prívod pod vypínač

tomenu